Invitasjon til idémyldring om grunninntekt og bærekraftsmålene

Verden står overfor komplekse utfordringer i dag med både med økende sosiale ulikheter og ulike miljø- og klimautfordringer. Disse punktene er godt beskrevet i FNs 17 bærekraftsmål, som sammen utgjør globale felles mål for en bærekraftig utvikling frem til 2030. 

I tråd med dette inngår i bærekraftsmålene å utbedre sosiale velferdsordninger. Dette har startet en debatt om etableringen av et globalt trygdesystem – en form for grunninntekt. Direkte pengeoverføringer er den beste og mest effektive måten å realisere bærekraftsmålene på. 

Her inviterer vi til brainstorm for hvordan grunninntekt kan innfri de ulike bærekraftsmålene. Skriv gjerne dine tanker, og inkluder relevant forskning, i kommentarfeltet under de ulike bærekraftsmålene. Dette vil inkluderes i et sluttdokument basert på alle innspillene.