Nettverk

Nasjonalt nettverk:

BIEN Norges facebookside.

BIEN Norges hjemmeside.

BIEN Norges blogg – Grunninntekt – frihet til å bidra!

************************************************************************************** Internasjonalt nettverk for grunninntekt. Her kan man også finne gode ressurser og linker:

Basic Income Earth Network

Unconditional Basic Income Europe

UBI -Nordic

UBI-Lab Network

Mission Possible 2030

UBI – Lab Network

Global Basic Income March

************************************************************************************** Lokalt nettverk og samarbeidspartnere:

Haugaland Kunstverk

Nordisk Samvirke

Arena for sosial inkludering – Haugalandet

Fattignettverket i Norge

Rjukan SolarPunk Academy