Om oss

Haugaland grunninntektsforening ble stiftet 25. Juni 2020, på Staalehuset i Haugesund. Vi er en regional partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med det til formål å informere befolkningen på Haugalandet om grunninntekt og få grunninntekt på den politiske dagsorden for på den måten å fremme og få innført grunninntekt i kommunene på Haugalandet. Vi vil fremme en betingelsesløs grunninntekt for alle som dekker alle nødvendige utgifter til livsopphold.

Haugalandet består av kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Vi inkluderer alle kommuner som naturlig bruker Haugesund som regionsenter: Haugesund, Bokn, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord, Sveio, Etne, Sauda og Suldal.

Vi ønsker å bidra til en større og videre samfunnsdialog for å finne ut hvordan vi kan samarbeide for å løse dagens samfunnsutfordringer. Vi trenger å styrke demokratiet og tilliten til hverandre, og grunninntekt er det trygge fundamentet vi trenger i en slik overgang.

Vi vil samle flest mulig mennesker fra ulike miljøer, og la hver og en fremme de aspektene ved grunninntekt som de føler er viktige og på de måtene de selv ønsker. Vi vil oppmuntre til utredning av ulike modeller for finansiering av grunninntekt og jobbe for å igangsette pilotprosjekter for å få empirisk kunnskap om effektene her på Haugalandet.

Organisasjonen vil samtidig fremme grunninntekt som en universell menneskerettighet. Vi vil derfor støtte initiativer som arbeider for at grunninntekt innføres nasjonalt, globalt og i andre nasjoner. Vi er tilknyttet BIEN Norge.

Styret

Kontaktperson: Anja Askeland

Kasserer: Solveig Elin Bokn

Helene Harris-Christensen

Ben Kristian Hope

Vara: Susann Hæstad