Samarbeidspartnere

Haugaland Kunstverk/Miljøgilli: 

Det har falt seg naturlig å samarbeide med det frie kunstfeltet, her representert av kulturforeningen Haugaland Kunstverk (HKV). HKV har gjennom 10 år tilrettelagt for det frie kunstfeltet på Haugalandet, inkludert nyskaping av nye møteplasser og aktivitet for publikum, og arbeider nå med en større samlokalisering i Haugesund.

Miljøgilli er HKVs grønne avdeling og er livsverket til miljøgründer Turid solgård, som gjennom 20 år har undervist kommuner, privatpersoner og bedrifter ifht både miljøfyrtårn, grønne tiltak og varierte miljøaktiviteter. Både HKV og Miljøgilli har et bredt tverrfaglig nasjonalt nettverk som integreres i større visjonære arbeid innen både kunst, miljøteknologi og sosialt entreprenørskap.

HKV stiller med lokalene som vi vil ta i bruk og Alf Dale Vold, som er leder for HKV, deltar aktivt i utformingen og gjennomføringen av prosjektet. Han vil også ta seg av det kunstneriske, inkludert det å skrive manus og involvere andre kunstnere i prosessen.

Hjemmeside: http://hkv.no/

Nordisk Samvirke: 

Nordisk Samvirke er en organisasjon basert i Skånevik i Sunnhordland opprettet i 2012. Dette som et nettverk som samarbeider med alle som promoterer informasjon, løsninger og arrangementer for en bærekraftig framtid, samt fremmer distribusjon av sunne, naturlige og kortreiste produkter. 

Nordisk Samvirke samarbeider blant annet med studieforbundet Solidaritet, Norsk permakulturforening og Samarbeidsrådet for Sunnhordland. De er medskapere av en andelsåker på Nestrand og Fredsakademiet i Jondal.

I vårt nåværende prosjekt vil Nordisk Samvirke blant annet bidra med planlegging, administrasjon og nettverksbygging, samt med sitt multimediadesign team. Gjennom Siri Embla Elisabeth Risnes, en multi-lidenskapelig livskunstner og sykehusklovn som blant annet jobber innen sosialt engasjert kunst, vil de blant annet ta ansvar for FNs miljødag den 5. og 6. juni.

Leder i Nordisk Samvirke er Solveig Elin Bokn, som deltar aktivt i prosjektarbeidet. Styremedlem Inger Karin Larsen, som driver et lite hotell hvor de har muligheten til å ha seminarer og prosjekter, arbeider med prosessorientert utvikling av lokalsamfunn, bedrifter, team og enkeltpersoner i både i inn- og utland.

Mission Possible 2030: 

Mission Possible 2030 er en internasjonal organisasjon stiftet i 2019. Styret består av sentrale folk i den internasjonale bevegelsen for innføring av grunninntekt; Lena Stark (Sverige), Sarath Davala (India), Hilde Latour (Nederland) og Anja Askeland (Norge).    

Formålet med organisasjonen er å være bindeledd mellom forskjellige grupper over hele verden som jobber med FNs 17 bærekraftsmål, samt å gjøre folk bevisste på at en enkel mekanisme, grunninntekt, kan påvirke så mange av målene og delmålene. De bygger nettverk og bidrar med konkrete løsninger, inkludert grunninntekt. Organisasjonen skaper bevissthet om sitt tema gjennom blant annet å produsere pedagogiske videoer og arrangere konferanser.

Misson Possible 2030 er vår plattform til å presentere prosjektet for et internasjonalt publikum. 

Hjemmeside: https://missionpossible2030.com/