Bærekraftsmål 16 – Fred og rettferdighet

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave, og fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. Det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt, og en erodering av et lands statlige institusjoner kan sette befolkningens sosiale, økonomiske og rettslige sikkerhet i fare.

Dessverre har utviklingen innenfor dette bærekraftsmålet ikke gått i riktig retning. 70 millioner av mennesker levde i 2018 som flyktninger, et antall som er det høyeste FN noen gang har dokumentert.

Innen 2030 skal man ha oppnådd en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden, fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikret lik tilgang til rettsvern for alle.

Innen 2030 skal man ha oppnådd en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser, og utviklet velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer. Man skal ha sikret allmenn tilgang til informasjon og beskyttet grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.

Innen 2030 skal man ha utvidet og styrket utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring, og sørget for juridisk identitet for alle, herunder fødselsregistrering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.