Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene

Omfanget og ambisjonen til den nye dagsorden for bærekraftig utvikling krever at globalt samarbeid fortsetter for å sikre at agendaen blir gjennomført. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.

Mobilisering av de nødvendige ressursene for å oppnå disse målene innen 2030 bygger på en ånd av global solidaritet og fokuserer spesielt på behovene til de fattigste og mest sårbare menneskene, med deltagelse fra alle land, alle partier og alle mennesker.

 

Bærekraftsmål 16 – Fred og rettferdighet

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave, og fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. Det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt, og en erodering av et lands statlige institusjoner kan sette befolkningens sosiale, økonomiske og rettslige sikkerhet i fare.

Dessverre har utviklingen innenfor dette bærekraftsmålet ikke gått i riktig retning. 70 millioner av mennesker levde i 2018 som flyktninger, et antall som er det høyeste FN noen gang har dokumentert.

Innen 2030 skal man ha oppnådd en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden, fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikret lik tilgang til rettsvern for alle.

Innen 2030 skal man ha oppnådd en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser, og utviklet velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer. Man skal ha sikret allmenn tilgang til informasjon og beskyttet grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.

Innen 2030 skal man ha utvidet og styrket utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring, og sørget for juridisk identitet for alle, herunder fødselsregistrering.