Bærekraftsmål 4 – God utdanning

Utdanning er en menneskerettighet, og god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole. Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Det har også vært en formidabel forbedring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Likevel er det fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive.

Innen 2030 skal man sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte. Alle elever og studenter skal være stand til å tilegne seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling,

Innen 2030 skal man sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne.

Innen 2030 skal man ha etablert eller oppgradert utdanningstilbud som ivaretar hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og sikret trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle.

 

Én kommentar til “Bærekraftsmål 4 – God utdanning”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.