Bærekraftsmål 7 – Ren energi til alle

Verden beveger seg mot renere energi for alle, med energi som blir mer bærekraftig og allment tilgjengelig. I dag bruker rundt 3 milliarder mennesker forurensende energi til matlaging, og utsettes for farlig luftforurensning. Rundt 840 millioner mennesker er uten tilgang til elektrisitet, halvparten av disse bor i Afrika sør for Sahara.

Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt. Økt investering i fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft bidrar til å nå målet om bærekraftig utvikling, kan sikre matproduksjonen og gi nye arbeidsplasser.

Innen 2030 skal man sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris, betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.

Innen 2030 skal man ha styrket det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, herunder fornybar energi, energieffektivisering og en avansert og renere teknologi for fossilt brensel, samt fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi.

Innen 2030 skal man ha utbygget infrastruktur og oppgradert teknologi tilstrekkelig til å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogrammer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.