Bærekraftsmål 6 – Rent vann og gode sanitærforhold

Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien for tilgang til alle. I tillegg fører befolkningsveksten og klimaendringer til at vannmangelen øker mange steder.

I 2017 hadde 71 prosent av verdens befolkning tilgang til trygge vannkilder. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å sikre tilgang til toaletter for alle. Utviklingen har imidlertid gått for sakte, og en av tre lever fremdeles uten ordentlige sanitære forhold.

Det er viktig at verden beskytter og restaurerer drikkevannskildene vi allerede har, slik at alle kan ha tilgang til rent drikkevann. Vi må også investere i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler. Millioner av mennesker dør hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett.

Innen 2030 skal man ha sørget for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle. Man skal sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner samt personer i utsatte situasjoner.

Innen 2030 skal man sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.