Åpent møte på Totalen Kaffebar

Vi inviterte til et første åpent møte på Totalen Kaffebar den 29 august for å presentere styret i vår nystiftede organisasjon og for å diskutere grunninntekt med andre interesserte. Helene Harris-Christensen ledet møtet på en glimrende måte. Anja Askeland presenterte litt om bakgrunnen for oppstarten og litt av historien til bevegelsen. Videre presenterte vi oss og fortalte om hva som først fikk oss interessert i grunninntekt. 

Anja la vekt på den demokratiserende effekten grunninntekt har. Gjennom at hver og en får frihet til bestemme over sitt eget liv. Ingen demokrati uten også økonomisk demokrati. Ben Kristian Hope fortalte om sine egne erfaringer med NAV og la vekt på hvordan grunninntekt kan løse utfordringene med stigmatisering og fattigdom. Helene var opptatt av to ting, den ene er den liberalistiske friheten grunninntekt representerer, og siden hun arbeider i offentlig sektor ser hun hvor mye unødvendig kontroll og mistenkeliggjøring som er innebygget i systemet, og la også vekt på avbyråkratiseringen som kan bli en følge av grunninntekt. 

Det ble en veldig god diskusjon rundt bordet. Mange viktige argumenter for grunninntekt kom opp til diskusjon. Blant annet som kompensasjon for omsorgsarbeid, for bedre helse og livskvalitet, og for ungdommen slik at de lettere kan finne seg selv og en plass i en verden i endring. Videre hadde vi en god diskusjon om hvordan vi kan arbeide videre. Vi tar med oss alle de gode innspillene og ideene i vårt videre arbeid. Noe vi virkelig må prioritere er å finne gode måter å inkludere flere med i arbeidet. Fortsettelse følger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.