Er ikke lystbetont frivillig arbeid like mye verdt som lønnet arbeid?

Den første september startet vi et prosjekt for å lære mer om hvilken type frivillig arbeid som blir gjort og hvor mange timer arbeid som blir utført. Nå er vi halvveis i prosjektet som skal avsluttes 31 oktober. Vi har 19 frivillige i ulike aldersgrupper som er med og registrerer. I tillegg er det en egen registrering for en arbeidsgruppe som jobber for skolehager på Haugalandet og for Haugaland kunstverk. 

Vi har bedt våre frivillige om å skrive ned hvilket prosjekt eller kontekst de har arbeidet. For eksempel for en organisasjon eller hjulpet naboen, venner eller familie. Prosjektet er ment å være en utforsking av den usynlige verdiskapingen som blir gjort og vi ønsker å samle informasjon. Vi mener at det er svært viktig å ha noen reelle eksempler å vise til når det gjelder verdiskaping utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

For arbeidsgruppen for skolehager er dette en fin måte å vise egeninnsatsen som er blitt gjort. Dette er noe som kan legges ved i søknader for midler for eksempel. Det samme gjelder for Haugaland Kunstverk, i tillegg til bevisstgjøring innad både for den enkelte og for organisasjonen som helhet, om hvor mye ubetalt innsats som faktisk blir gjort. 

Her på hjemmesiden har vi en oppdatering hver mandag hvor det legges til timer fra forrige uke, og summen som viser er totalsummen av timer som er arbeidet av deltakerne i prosjektet. 

Underveis har det dukket opp mange spørsmål? Hva vil det si å gjøre noe for andre? Vi har avgrenset det til å ikke inkludere egne barn som bor hjemme, selv om det også i prinsippet kan regnes som nødvendig arbeid. Noen av våre frivillige er alderspensjonister og til nå har de meldt om blant annet hjelp til pass av barnebarn. 

Mange av deltakerne driver med organisasjonsarbeid og det er en betydelig innsats som legges inn i arbeidet. Tid går med til planlegging, møter, nettverksarbeid og kommunikasjon. Mye tid går med til søknadsarbeid for å få midler til å gjennomføre prosjekter, videre må midlene brukes innenfor de rammene som er gitt og rapporter skal skrives. 

Vi ser også at det er gjort mye forskjellig fysisk arbeid for både organisasjoner og til hjelp for venner, slekt og naboer. Mye av dette arbeidet er helt nødvendig for å få kabalen til å gå opp. 

Fra vårt perspektiv er dette verdifull verdiskaping. Men hvor verdifullt? Er alt av arbeidet like verdifullt eller bør det være en form for rangering av verdien av arbeidet? Hvem er det verdifullt for? I verdikalkulatoren vår har satt timeverdien på arbeidet til henholdsvis; 300, 500 og 1000 kroner. 

Frivillig arbeid blir sett som lystbetont og meningsfullt, men mange av oss som aktivt driver med frivillig arbeid gjør det like mye fordi vi ser et behov og føler ofte en slags forpliktelse for å gjøre arbeidet. Frivillig arbeid kan være så lystbetont og meningsfullt at en ikke føler det vil være behov for “høy betaling”, men er ikke lystbetont arbeid også verdt like mye verdt som lønnet arbeid? 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.