Stålehuset – FOKUS: kultursektoren og grunninntekt

I disse dager etableres det et BIEN lokallag i Rjukan, og i den forbindelse inviterte vi to kunstnere fra Rjukan til et foredrag på Stålehuset i Haugesund. Fokuset var grunninntekt og kultursektoren. Vi fikk interessante innledninger fra arkitekt og kunstner Kat Hagen og kunstneren bak Solspeilet i Rjukan, Martin Andersen.

 

Kat Hagen jobber med integrering og forteller hvordan kunst kan brukes som et verktøy for nettopp dette. Hun snakker om at kunst ikke har språk og hvordan det kan binde folk sammen og være et viktig bidra i psykisk helsearbeid, med fokus på mestring, trivsel og fellesskap. Samtidig setter hun fokus på økonomi og det å være utøvende kunstner.

Martin Andersen er kunstneren bak Solspeilet i Rjukan. Han forteller om prosessen rundt Solspeilet, hvor mye arbeid som ligger bak et kunstverk og hvilke økonomiske og sosiale påkjenninger en kan oppleve som utøvende kunstner. Martin har gjennom Solspeilet satt Rjukan på kartet og samtidig vist hvordan kunst kan benyttes som et viktig bidrag i den psykiske og fysiske helsen til et lokalsamfunn. Solspeilet er et godt eksempel på hvordan kunst kan benyttes som et folkehelsetiltak, samtidig som det knytter lokalsamfunnet sammen og blir til et felles samlingspunkt.

Begge kunstnerne får frem gode argument på hvorfor vi bør fokusere enda mer på verdien av kunst, og at ikke minst de som er kunstnere skal få en skikkelig betaling for arbeidet de gjør. Mange kunstnere lever på idealisme med veldig lav timelønn, og det er på tide at vi ser verdien av kunst og kultur og kva det bidrar med i samfunnet.  

Se foredragene her:

Kat og Martin er gode eksempler på at mange kunstnere er samfunnsengasjerte, og jobber med noe de virkelig har tro på. Dette bidrar til egen trivsel og selvrealisering, og et slikt engasjement og en slik glede inspirerer og motiverer andre. Kunstnere har ofte en indre drivkraft til å utøve arbeidet sitt og har sjelden en økonomisk motivasjon. Det er på tide at kunstnere får betalt for arbeidet de gjør og verdien kunst har for lokalsamfunn, medborgere og enkeltmennesket. 

Tusen takk til Kat og Martin som kom å delte erfaringene sine med oss, og for viktige bidrag til å forstå arbeidet til utøvende kunstnere og verdien av dette.

Grunninntektsseminar Haugesund Folkebibliotek

BIEN Haugaland inviterte, i samarbeid med Haugaland Kunstverk og Nordisk Samvirke, til grunninntektsseminar 27. august på Folkebiblioteket i Haugesund. Intensjonen for seminaret var å informere om grunninntekt og å ha en debatt rundt temaet. Vi ønsket å få mer oppmerksomhet rundt grunninntekt, både politisk og generelt.

 

Tidligere lege og trygderettsdommer Georg Espolin Johnson

 

Av de inviterte var Georg Espolin, styremedlem i BIEN Norge, som er utdannet idèhistoriker og lege, med erfaring som blant annet medisinsk dommer i trygdesystemet. Han er nå pensjonert og dedikerer sin tid til å jobbe for grunninntekt. Georg holdt et informerende, engasjerende og inspirerende foredrag om grunninntekt, som ble grunnlaget for debatten.

Se foredraget her:

 

I tillegg inviterte BIEN Haugaland den lokale NAV-lederen, Jan Ivar Bringedal og flere ulike politiske partier. Vi ble veldig imponert over at NAV-lederen møtte opp, og det var tydelig at han ønsket løsninger for de fremtidige utfordringene til velferdsstaten og de økende trendene vi ellers ser i samfunnet. Fra det politiske miljøet kom representanter fra Frp, Krf, Ap, Mdg og Rødt. Dette ble vi og veldig takknemlig over, og det viser at det er en helt ny åpenhet og interesse rundt grunninntekt nå.

Se debatten her:

 

Vi vil takke møteleder Ronak Naderi og film- og lydmann Arne Olsen fra Tempo Film AS, fantastisk lagarbeid! Takk til Stiftelsen Fritt Ord som støttet oss med midler, slik at vi fikk gjennomført dette arrangementet. 

Ellers ønsker vi å takke alle for fremmøte! Vi fikk til og med nye medlemmer, noe vi er veldig takknemlig over. Vi trenger å samle alle krefter for å få innført grunninntekt i Norge.