Stålehuset – FOKUS: kultursektoren og grunninntekt

I disse dager etableres det et BIEN lokallag i Rjukan, og i den forbindelse inviterte vi to kunstnere fra Rjukan til et foredrag på Stålehuset i Haugesund. Fokuset var grunninntekt og kultursektoren. Vi fikk interessante innledninger fra arkitekt og kunstner Kat Hagen og kunstneren bak Solspeilet i Rjukan, Martin Andersen.

 

Kat Hagen jobber med integrering og forteller hvordan kunst kan brukes som et verktøy for nettopp dette. Hun snakker om at kunst ikke har språk og hvordan det kan binde folk sammen og være et viktig bidra i psykisk helsearbeid, med fokus på mestring, trivsel og fellesskap. Samtidig setter hun fokus på økonomi og det å være utøvende kunstner.

Martin Andersen er kunstneren bak Solspeilet i Rjukan. Han forteller om prosessen rundt Solspeilet, hvor mye arbeid som ligger bak et kunstverk og hvilke økonomiske og sosiale påkjenninger en kan oppleve som utøvende kunstner. Martin har gjennom Solspeilet satt Rjukan på kartet og samtidig vist hvordan kunst kan benyttes som et viktig bidrag i den psykiske og fysiske helsen til et lokalsamfunn. Solspeilet er et godt eksempel på hvordan kunst kan benyttes som et folkehelsetiltak, samtidig som det knytter lokalsamfunnet sammen og blir til et felles samlingspunkt.

Begge kunstnerne får frem gode argument på hvorfor vi bør fokusere enda mer på verdien av kunst, og at ikke minst de som er kunstnere skal få en skikkelig betaling for arbeidet de gjør. Mange kunstnere lever på idealisme med veldig lav timelønn, og det er på tide at vi ser verdien av kunst og kultur og kva det bidrar med i samfunnet.  

Se foredragene her:

Kat og Martin er gode eksempler på at mange kunstnere er samfunnsengasjerte, og jobber med noe de virkelig har tro på. Dette bidrar til egen trivsel og selvrealisering, og et slikt engasjement og en slik glede inspirerer og motiverer andre. Kunstnere har ofte en indre drivkraft til å utøve arbeidet sitt og har sjelden en økonomisk motivasjon. Det er på tide at kunstnere får betalt for arbeidet de gjør og verdien kunst har for lokalsamfunn, medborgere og enkeltmennesket. 

Tusen takk til Kat og Martin som kom å delte erfaringene sine med oss, og for viktige bidrag til å forstå arbeidet til utøvende kunstnere og verdien av dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.