Grunninntekt er en menneskerettighet!

Utdrag fra Karl Widerquists TedX talk:

Ingen har rett til å hindre noen i å få tilgang til ressursene de trenger for å overleve! 

Men det skjer i dag. Fattige og eiendomsløse, og også unge som kommer ut fra utdanning har ikke tilgang til ressurser slik at de fritt kan bruke dem og selv forme sitt liv. I dag må vi forsøke å få en jobb og få arbeidsgivers tillatelse for slik å få tilgang til ressurser, noe som ville vært helt fremmed for våre forfedre i tidligere tider. Vi trenger også andres tillatelse til å få jobbe. Å jobbe betyr å ta ordre fra noen andre. 

Det er ikke noe galt om du selv velger det, men det er galt om du blir tvunget til det fordi andre hindrer deg i å gjøre hva du selv vil gjøre på eget initiativ. Det er galt å måtte ta ordre for å få tilgang til ressursene du trenger for å leve hver dag. Denne friheten er tatt fra oss, om vi ikke har arvet, fordi alle ressursene er eiet og kontrollert. 

Derfor trenger vi grunninntekt. De som eier tvinger en plikt på alle andre, og når de tvinger den plikten på andre må de betale for det. Alle må betale for den plikten de påfører andre og de må også bli betalt for den plikten som påføres seg. Grunninntekt gjør det, man betaler skatt om man kontrollerer mye av ressursene og alle mottar grunninntekt for ingen kontrollerer alt. 

Det er ofte bekymring for insentiver, og grunninntekt vil hjelpe på de utfordringene. I dag henger lønningene etter, vi trenger å gi insentiver til kapitaleierne. De vil få insentiv til å betale hva arbeidet er verdt. Begge trenger insentiver, vi trenger balanse i arbeidsmarkedet og alle trenger å få dekket sine grunnleggende behov. 

En større grunninntekt kan utbetales til de som samfunnet mener gjør samfunnsnyttig arbeid. Om vi unner hverandre en grunninntekt vil vi få færre barn som lever i fattigdom, vi vil få færre selvmordsforsøk og psykiske lidelser, vi vil få mindre kriminalitet og bedre utdannelse. 

Men hva med arbeidsetikken, at alle må arbeide for det de trenger? Isåfall må vi skrote hele kapitalismen, for kapitaleieren trenger ikke arbeide. Det er kapitalen som arbeider for dem.

Grunninntekt er en grunnleggende menneskerettighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.