Åpent møte om grunninntekt på Skånevik fjordhotell.

Som del av Høstferiedagene i Skånevik, som inneholdt en rekke aktiviteter, hadde vi en workshop den 7 oktober. Med oss til Skånevik hadde vi erfaringer fra vårt første åpne møte. Styret startet med å presenterte seg og hvorfor hver enkelt er for en grunninntekt og så fortsatta vi med dialog med alle rundt bordet, ledet av vår eminente møteleder Helene Harris-Christensen. 

Vi var innom en rekke temaer. Utfordringene med NAV kom opp. Vi var alle enige om at det er store utfordringer i NAV slik det er i dag hvor de som trenger hjelp blir satt i bokser, stigmatiserte og hvordan dette påfører skam. Utformingen av en grunninntekt må ta høyde for bekymringen for om en grunninntekt vil bli for lav for mennesker som ikke kan gå inn i arbeidslivet, og/eller har store omsorgsoppgaver.

I tillegg til utfordringene i NAV var vi innom problemet med bullshit-jobs, automatisering av arbeidsplasser og hvor utfordrende det er å være grunder i dag. Livet på landet og desentralisering var et tema som også engasjerte i Skånevik, det var flere eksempler lokalt i Skånevik hvor folk har prøvd på nyskaping, blant annet Alverland og Vennetun.

Hvilken strategi?

Et annet spørsmål som virkelig engasjerte var hvilken strategi vi bør ha for å få innført grunninntekt? Bør vi jobbe mot politikerne eller starte lokalt og slik sett bypasse politikerne? Bør vi sikte inn på toppen av hierarkiene eller begynne på grasrota og slik heller vokse oppover? 

Underveis var vi innom en rekke initiativer hvor lokale krefter har finansiert en grunninntekt for borgerne. For eksempel gjennom Casino i Cherokeereservatet i USA. Eller at det opprettes lokale valutaer og slikt innføres en form for grunninntekt. Til dette kom innvendingen om at det er en fare for sektdannelse. For å avhjelpe dette, kan det være mulig å danne et nettverk av selvstendige samfunn som oppretter egne valutaer som kan brukes i de andre selvstendige samfunnene?

Mange mente at det er viktigst å arbeide politisk, som del av det samfunnet vi lever og bor i i dag. Det er veldig vanskelig å nå gjennom for å starte en politisk debatt om grunninntekt. Arbeidslinja står svært sterkt i arbeids og sosialpolitikken, men det er tegn til økende interesse også i Norge etter Covid 19. Vi snakket om hvilke partier som kunne være interesserte og utfordringen med fagbevegelsen. Hvilke argumenter kan vi møte de ulike partiene med, og LO? 

Og kanskje en ide å ta frem både tall og følelser. Det er verdifullt å bruke personlige historier og slik gjøre det relevant for folk i ulike livssituasjoner. Sette tall og følelser/historier i sammenheng. Det kom frem flere spørsmål underveis. For hvor er drømmene om fremtiden? Hvem er de største drømmerne i samfunnet i dag? 

Konklusjonen kan sies å være begge deler- både lokalt fra grasrota og lobbyering mot beslutningstakere. Det er fint å ta diskusjonen, nye spørsmål og innsikter kommer frem for hvert møte vi har. Takk for en fin kveld i Skånevik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.