Åpent møte på Totalen Kaffebar

Vi inviterte til et første åpent møte på Totalen Kaffebar den 29 august for å presentere styret i vår nystiftede organisasjon og for å diskutere grunninntekt med andre interesserte. Helene Harris-Christensen ledet møtet på en glimrende måte. Anja Askeland presenterte litt om bakgrunnen for oppstarten og litt av historien til bevegelsen. Videre presenterte vi oss og fortalte om hva som først fikk oss interessert i grunninntekt. 

Anja la vekt på den demokratiserende effekten grunninntekt har. Gjennom at hver og en får frihet til bestemme over sitt eget liv. Ingen demokrati uten også økonomisk demokrati. Ben Kristian Hope fortalte om sine egne erfaringer med NAV og la vekt på hvordan grunninntekt kan løse utfordringene med stigmatisering og fattigdom. Helene var opptatt av to ting, den ene er den liberalistiske friheten grunninntekt representerer, og siden hun arbeider i offentlig sektor ser hun hvor mye unødvendig kontroll og mistenkeliggjøring som er innebygget i systemet, og la også vekt på avbyråkratiseringen som kan bli en følge av grunninntekt. 

Det ble en veldig god diskusjon rundt bordet. Mange viktige argumenter for grunninntekt kom opp til diskusjon. Blant annet som kompensasjon for omsorgsarbeid, for bedre helse og livskvalitet, og for ungdommen slik at de lettere kan finne seg selv og en plass i en verden i endring. Videre hadde vi en god diskusjon om hvordan vi kan arbeide videre. Vi tar med oss alle de gode innspillene og ideene i vårt videre arbeid. Noe vi virkelig må prioritere er å finne gode måter å inkludere flere med i arbeidet. Fortsettelse følger.

Informasjonsmøte om grunninntekt

Vi inviterer til åpent møte med styret i nystiftede Haugaland Grunninntektforening. Styret vil presentere seg selv og informere om hvorfor grunninntekt kan bli en redning for samfunnet.

Møtet skjer i andre etasje hos Totalen Kaffebar lørdag 29.08.20 kl. 14.00-16.00.

Det vil bli rom for en åpen debatt om grunninntekt/borgerlønn, fordeler og ulemper, en fremtid med kamp om arbeidsplasser, fare for økt klasseskille, m.m.

Vi ønsker at grunninntekt skal bli utbetalt ubetinget. Ingen skal trenge å gjøre seg fortjent til den. Man får det fordi man er et menneske født inn i et kapitalistisk samfunn som stadig effektiviseres. Mennesker blir grunnet ny teknologi overflødige i de gamle jobbene sine og blir sittende igjen uten nok inntektsbringende arbeid.
Grunninntekt tar bort skammen og stigmatiseringen ved å motta offentlige ytelser. En grunninntekt vil øke verdigheten særlig for dem, men også for alle andre som driver med ulønnet virksomhet og for de som har vært uheldige i livet.

Haugaland Grunninntektforening er underlagt av BIEN Norge (Basic Income Earth Network) som er et internasjonalt nettverk som jobber opp mot grunninntekt.

Facebookevent.